beats by dre cheap

✿ Dova jednog beduina ✿

Jedne ramazanske noći, stoji beduin - okrenut prema kibli - pored Poslanikovog, s.a.v.s., kabura i poluglasno izgovara:

- Allahu moj, ovo je Tvoj Miljenik, ja sam Tvoj rob a šejtan je Tvoj neprijatelj.

- Ako mi oprostiš obradovat ćeš Svog Miljenika, spasiti Svog roba a rastužiti Svog neprijatelja!

- Ako mi, Allahu moj, ne oprostiš, rastužit ćeš Svog Miljenika, upropastiti Svog roba a obradovat Svog neprijatelja!

- Ti si, Allahu moj, plemenitiji od toga da Svog Miljenika rastužiš, Svog roba upropastiš a neprijatelja obraduješ!

Allahu moj, plemeniti Arapi bi, kada im umre prvak, stojeći na njegovom kaburu, oglašavali da oslobađaju svoje robove. Ovo je prvak svih svjetova, pa Te molim da mene, Svog griješnog roba, sada - dok stojim pored njegovog kabura - oslobodiš džehennemske vatre!

Trijumf Istine
http://trijumf.blogger.ba
17/07/2018 17:54