beats by dre cheap

✿ Vrijednost oprosta ✿

Kaže se da je jedan učenjak, bijaše mu ime Mes'ud el-Hemezani, imao običaj da oprašta drugima. Kada bi mu neko spomenuo pogreške drugih prema njemu, on bi rekao: „Što je bilo - bilo je! Prošlost se ne spominje!“ Nakon što je umro viđen je u snu i upitan: „Mes'ude, kako je Allah postupio prema tebi nakon smrti?“, a on reče: „Doveo me je pred Sebe i rekao: 'O Mes'ude, što je bilo - bilo je! Prošlost se ne spominje! Vodite ga u Džennet!'“

Trijumf Istine
http://trijumf.blogger.ba
20/06/2018 07:55