beats by dre cheap

✿ Lijepi i ružni snovi ✿

”Lijep san (u drugoj se verziji navodi: ugodan san) dolazi od Allaha, a ružan san dolazi od šejtana, pa kada neko od vas u snu vidi nešto što mu se ne sviđa, neka tri puta pljucne na svoju lijevu stranu i neka kod Allaha zatraži utočište od šejtana, pa mu taj ružni san neće nauditi.”
Buhari, 5747, i Muslim, 2261.

"Pljuckanje koje se spominje u hadisu odnosi se na simbolično pljuckanje bez izbacivanja pljuvačke.

Ružan san na koji se u hadisu ukazuje jeste san u kojem čovjek osjeti strah, tegobu i nelagodu, ali i snovi u kojima vidi ružne, odvratne ili razvratne prizore."

Trijumf Istine
http://trijumf.blogger.ba
23/04/2018 08:09