30.04.2018.

✿ Slijedi svoje snove ✿

Postavi sebi visoke ambicije i visoke ciljeve u životu. Zamisli, kad bi danas krenuo da radiš na sebi i ostvarenju svojih ciljeva šta bi mogao postati za 4 godine? Gdje bi bio danas da si prije 4 godine krenuo u realizaciju svojih snova? Živi svoje snove, ne sanjaj svoj život!

Allah vas pomogao u svakom hajru na vašem putu.

25.04.2018.

✿ Potpuni rahatluk ✿

25.04.2018.

✿ Najvažnije u životu ✿

- Hadžibeže, de ti nama reci šta je najvažnije u životu pa da dočekaš, tako k'o ti, rahat, duboku starost? Pitaju me n'aki momčići iz naše mahale.
Bome se ja dobro zamislih. Nasta tišina, mog'o si čut' struju što zuji kroz žice s bandere na banderu. Reko', 'vako:
- Treba ti neko da ga zabegenišeš, al' ne svak', neg' neko ko će i tebe begenisat'. Kad se zabegenišete, tad će te se poštovat' i pazit', haman čitav život, jer bez tog ne ide. Morate svakom ko vam je nanio kakav belaj i nepravdu halalit', al' pametno. Halalit' i zapamtit' da vam ne bi to isto ope napravio. Vjeru imate, ona vam je data rođenjem. Primate je glavom, a vjerujete dušom, i nedajte da vam je pokvare i pretvore u mržnju prema drugim vjerama. Kad sve to imaš imaćeš i nadu, jer bez nade nejma ni života.

24.04.2018.

✿ Primjer dobrog završetka ✿

23.04.2018.

✿ Lijepi i ružni snovi ✿

”Lijep san (u drugoj se verziji navodi: ugodan san) dolazi od Allaha, a ružan san dolazi od šejtana, pa kada neko od vas u snu vidi nešto što mu se ne sviđa, neka tri puta pljucne na svoju lijevu stranu i neka kod Allaha zatraži utočište od šejtana, pa mu taj ružni san neće nauditi.”
Buhari, 5747, i Muslim, 2261.

"Pljuckanje koje se spominje u hadisu odnosi se na simbolično pljuckanje bez izbacivanja pljuvačke.

Ružan san na koji se u hadisu ukazuje jeste san u kojem čovjek osjeti strah, tegobu i nelagodu, ali i snovi u kojima vidi ružne, odvratne ili razvratne prizore."

22.04.2018.

✿ Istinska slast ibadeta ✿

Prenosi se da je Ahmed ibn Harb, rahimehullah, rekao: "Obožavao sam Allaha pedeset godina, pa nisam dostigao istinsku slast ibadeta dok nisam ostavio tri stvari: traženje zadovoljstva ljudi-pa sam bio u stanju uvijek govoriti istinu, dok nisam ostavio druženje sa velikim griješnicima-pa sam bio u društvu dobročinitelja, i dok nisam ostavio (traženje) zadovoljstva dunjaluka-pa sam dobio užitak u (traženju) ahireta." (Sijer 906/2)

21.04.2018.

✿ Emotivan trenutak ✿

19.04.2018.

✿ Šta bi uradio da te posjeti Poslanik s.a.w.s.?? ✿

19.04.2018.

✿ Iznenadne smrti - obavezno pogledati ✿

Iznenadne smrti, infarkti - rješenje je u Islamu!!

17.04.2018.

❤ Gospodar Veličanstveni ❤


Noviji postovi | Stariji postovi