05.03.2021.

✿ La havle ve la kuvvete illa billah ✿

LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH
(Nema promjene stanja, niti snage osim sa Allahom)
Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Čije se brige povećaju, neka i on poveća izgovaranje riječi La havle ve la kuvvete illa billah."
Ibn Usejmin, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Kada ne budeš u mogućnosti nešto uraditi, puno izgovaraj riječi La havle ve la kuvvete illa billah."
Prenosi se od ispravnih prethodnika da su govorili: "Teške situacije ni sa čim se nisu rješavale kao riječima La havle ve la kuvvete illa billah."