04.03.2021.

✿ Udjeljivanje sadake za umrlog ✿

Udjeljivanje sadake za drugu osobu dozvoljeno je, bez obzira bila ta osoba mrtva ili živa, bez obzira bila iz reda rodbine ili ne, niti je uvjet da se ta osoba obavijesti o tome.
Onaj ko daje sadaku za drugoga treba da njegova namjera bude sadaka na ime te osobe.
Nadamo se da će Allah ukabuliti sadaku za osobu za koju se dala sadaka, i da će Uzvišeni Allah iz svoje milosti nagraditi i onoga ko je dao sadaku za drugoga.
Elvedin Pezić