15.04.2018.

✿ Mi u vremenu ✿

Mi nalazimo greške u vremenu, a greške su u nama samima.
Vrijeme nije u greškama, osim da smo i mi u greškama.
Ismijavamo se ovom vremenu bez razloga, a da vrijeme o nama govori, imalo bi se čemu izrugati.
Vuk ne jede meso od svoje vrste, ali mi jedemo jedni druge i to svjesno.
A dunjaluk naš smo sveli na pretvaranje i pokazivanje drugima, i tako mi njime zavaravamo one koji nas gledaju..