14.03.2018.

✿ Uzroci sreće ✿

1. Vjerovanje u Allaha i činjenje dobra – DOKAZ: «Onome ko čini dobro bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.» (Sura An-Nahl, 97. ajet).
2. Činjenje dobrih djela;
3. Vjerovanje u sudbinu dobra i zla;
4. Vjerske znanosti;
5. Često spominjanje Allaha i učenje Kur’ana;
6. Radovanje-čistoća srca;
7. Činjenje dobra drugima;
8. Ne ulagati preveliku nadu u ovaj svijet;
9. Vjerovati da je jedina i istinita sreća na ahiretu;
10. Druženje sa vjernicima;
11. Dobar bračni drug;
12. Dobra riječ;
13. Znati da ako ti naškode drugi, ustvari su ti dobro učinili;
14. U svim situacijama okretanje Allahu i upućivanje dove;
15. Tolerancija prema drugima koji nisu kao ti.