13.03.2018.

✿ Udijeli i spasi se - sadaka je lijek i spas ✿

"Danas ćeš ti dati (udijeliti), a sutra ćeš i ti dobiti. Ono što si udijelio na ovom svijetu, naći ćeš ga ispred sebe na budućem. To su sve životna ulaganja!

Neki svoj imetak ostavljaju na bankovnim računima, dok drugi svoj imetak ostavljaju kod Vladara svih svjetova, oni koji su svoj imetak povjerili bankama, neće ga više vidjeti nakon što budu spušteni u kabur, a oni koji su svoj imetak uložili kod Vladara svih svjetova, neće mu se vratiti kao što ga je uložio, nego će ga dobiti nazad kao udvostručen.

Ovako nešto ne daje niko osim Allah!

Čovjek za vrijeme svoga života, ulaže u ime Allaha svoj imetak, ulaže sebe i svoj trud, kroz obavljanje nocnog namaza, kroz pokornost roditeljima, kroz odgoj djece, kroz lijepu riječ prema komšiji, kroz korake prema dzamiji. Čitav svoj život ulaže u ime Allaha, kako bi sva ta djela (ulaganja), našao ispred sebe, kada mu najpotrebnije bude." (šejh Salih el-Megamisi)