13.03.2018.

✿ Vrijednost praštanja drugim ljudima ✿

Rekao je Ebu-Bekr, radijallahu anhu: “Do nas je doprla vijest da će se na Sudnjem danu oglasiti glasnik koji će upitati: ‘Gdje su oni koji su praštali drugima?’ Potom će ih Uzvišeni Allah nagraditi onoliko koliko su oni bili u stanju da opraštaju drugima.
Ebu-Bekr el-Mervezi, Musnedus-Siddik, str. 73