13.03.2018.

✿ Priča o ljubavi između dva brata ✿

Dva brata, jedan oženjen, drugi neoženjen, posjedovali su farmu čije je plodno tlo davalo obilnu ljetinu.  Pola je žita pripadalo jednom bratu, a druga polovica drugom. Na početku je sve bilo dobro.

Potom bi se oženjeni brat noću povremeno budio od sna i mislio:
“To nije pravo. Moj brat nije oženjen i dobija polovicu uroda sa farme. Sa mnom je žena i petero djece, i tako sam osiguran za svoju starost. Ali, ko će se brinuti za mog brata kad ostari? On mora mnogo više staviti na stranu za budućnost nego što to čini sada, i stoga je njemu potrebnije od mene.”
S tim bi mislima ustao, prikrao bi se kući svog brata i istresao bi vreću žita u bratovu žitnicu.

Neoženjenog brata počele su salijetati iste takve misli. Povremeno bi se budio od sna i govorio bi: “Ovo jednostavno nije pošteno. Moj brat ima ženu i petero djece, a dobio je polovicu uroda sa zemlje. Ja ne moram nikoga prehranjivati osim sebe. I je li stoga pravedno da moj brat, čije su potrebe očito veće od mojih, dobije tačno toliko koliko i ja?” Tada bi ustao iz kreveta i odnio bi punu vreću žita u žitnicu svog brata.

Jedne noći obojica su ustala iz kreveta u isto vrijeme i naišli su jedan na drugog sa vrećom žita na leđima.

 Izvor: Akos.ba