11.03.2018.

✿ Teškoće na putu do Dženneta ✿

Putujući ka mjestu za kojim žudi, čovjek se ne osvrće previše na teškoće niti se žali na dužinu puta, jer željno iščekuje cilj. Tako se vjernik ne žali na dunjalučke teškoće, jer je njegov cilj džennet!
Haris Hećimović