08.03.2018.

✿ Vrijednost učenja Kur'ana ✿

Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Onaj ko vješto uči Kur'an biće skupa sa pisarima, časnim i čestitim melekima. A onaj ko zamuckujući uči Kur'an i kome je Kur'an težak, imaće dvostruku nagradu.
Hadis bilježe: Buhari i Muslim