30.11.2017.

✿ Blizina ✿

Kakav je doista bio neko od tvojih bližnjih, shvatit ćeš tek onda kada ga više ne bude bilo, a ti budeš morao da tražiš blizinu nekoga drugog.  Tad ćeš shvatiti šta je doista blizina a šta daljina!

(Hajrudin Ahmetović)