11.09.2017.

✿ Trud i zalaganje će biti nagrađeni ✿

... ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data  lahko će račun položiti i svoji ma će se radostan vratiti