04.04.2015.

✿ 10 načina za čišćenje srca od zlobe i pakosti ✿

Srce čovjeka je njegov najbitniji organ. Ako je ono ispravno ispravan je i ostatak tijela.
Ako ono nije ispavno neće biti ispravan ni ostatak tijela.
Zato, braćo i sestre potrudimo se da očistimo naša srca i naša prsa prema drugim ljudima jer će to biti uzrok sreće na oba svijeta.


Najvažniji uzroci čistoće srca od zlobe i pakosti:


✿  Mnoštvo dova Allahu, dželle šanuhu, da sačuva i očisti naša srca od zlobe.
✿  Često spominjanje Allaha, dželle šanuhu, u svim situacijama.
✿  Čuvanje od grijeha i poroka.
✿  Mnoštvo dobrih djela.
✿  Uzvraćanje na zlo dobrim.
✿  Širenje selama.
✿  Davanje poklona.
✿  Težnja za nagradom.
✿  Praštanje, samilost i izbjegavanje ukora.
✿  Sadaka i dobročinstvo.