05.12.2011.

Riječ - dvije bloggerima

Es-selamu alejkum.
Kao prvo sva hvala i zahvala pripadaju jedinom Gospodaru i Stvoritelju, Allahu Uzvišenom. Neka je salavat i selam na Njegovog Miljenika Muhammeda s.a.w.s.


Želim ovom prilikom da prenesm par riječi mojim prijateljima bloggerima. Insan na svom životnom putu ima mnogo iskušenja i nedaća, lijepih i sretnih trenutaka, depresivnih i sjetni momenata... I sve je to sastavni dio ovoga kratkotrajnog života. Svi mi, imamo slobodan izbor, slobodu da biramo na ovome dunjaluku svoj put, da donosimo dobre ili loše odluke... jednostavno da BIRAMO. I često insan (svjesno ili ne) izabere ono što je za njega loše. Posljedice toga izbora mogu biti kratke,  dugročne ili trajne. Ali hvala Allahu koji je dao mogućnost pokajanja za grijehe i greške koje napravimo u ovom životu. Vrata pokajanja su nam otvorena sve do naše smrti. Pa  trebamo imati na umu; da tražimo pokajanje uvijek i u svakom  trenutku. Allah nam je ostavio dove kao način čišćenja od grijeha i uistinu Allah prima naše dove kad mu se iskreno pokajemo i zatražimo ono što nam treba. I ne zaboravite da je dova jednog muslimana za njegovog brata (drugog muslimana) kabul, jer rekao je Allahov poslanik s.a.w.s.:
"Dova koju musliman uputi za svoga brata u njegovu odsutstvu bit će uslišana. Kod njegove glave po zaduženju ima jedan melek, pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj melek rekne: 'Amin, i tebi isto tako!"
Zato, ako ste se nekada okoristili ovim blogom, pronašli nešto što vas je posjetilo na Allaha, Džennet ili Džehennem, ako vas je nešto nasmijalo, ili ste nešto lijepo pročitali sjetite se u vašim dovama autora ovog bloga. To vama nije mnogo a autoru znači puno. A ja molim Allaha Uzvišenog da vas nagradi najljepšom nagradom, da vam se smiluje na ovom i budućem svijetu i da vas obraduje džennetom zajedno sa vašim roditeljima, prijateljima i pozanicima. Molim Gospodara Uzvišenog da vas učini stanovnicima džennetskih perivoja, u hladu najljepšeg drveća, sa prostirkama od najmirisnijih cvjetova u društvu odabranih Allahovh robova; poslanika i šehida.Molim Ga da vaš kabur učini prostranim i svijetlim, a Džehennem učini dalekim. Gospodaru; oprosti meni roditeljima mojim, sestri mojoj, i prijateljima mojim. Gospodaru; oprosti muslimanima, ummetu Muhammeda s.a.w.s. i Gospodaru daj nam od Sebe pobjedu i učini nas od iskrenih robova tvojih.....