19.02.2018.

✿ Pokornost i grijeh ✿

Upitan je Tantavi rahimehullah o najljepšoj mudrosti koji ju pročitao pa je rekao”: Čitao sam više od sedamdeset godina i nisam našao ljepšu mudrost od one koju je rekao Ibn El-Dževzi rahimehullah: ”Zaista teškoća pokornosti ode a ostane njena nagrada i zaista slast grijeha ode a ostane njegova kazna...budi sa Allahom i ne brini ...pruži ruke prema Njemu u tminama noći... i reci: O Gospodaru nema dunjalučkog užitka osim sa spominjanjem Tebe...niti ahiretskog osim sa oprostom Tvojim...niti džennetskog osim s vidjenjem Tebe...budi velikodušan i oprosti ... ostavi stvorenja Stvoritelju..i mi i oni ćemo otići.. čini dobro ma koliko ti se činilo malim... jer ti ne znaš koje dobro djelo će te uvesti u džennet.”

19.02.2018.

✿ Popravi svoju završnicu ✿

15.02.2018.

✿ Zlatni savjet ✿

15.02.2018.

✿ Prava vrijednost ✿

Ubejd b. Umejr, rhm, je rekao: „Jednom izgovoreno 'subhanallahi ve bi hamdihi' da se nađe u vjernikovoj knjizi dobrih djela na Sudnjem danu bolje mu je nego da za njim idu sva brda pretvorena u zlato!
(Ebu Nu'ajm, Hiljetul-evlija, 3/272)

15.02.2018.

✿ Probudi se i kreni stazama uspjeha ✿

Mi, sljedbenici Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ne pravimo osim dva koraka:
- korak da bi zaradili dinar za život ili
- korak da bi zaradili dobro djelo za ahiret.
Nema musliman vremena satima dangubiti bez koristi na dunjaluku i ahiretu."

(Džabir Ebu Bekr el-Džezairi)

14.02.2018.

✿ Trgovina sa Allahom ✿

Muškarac je ušao u prodavnicu i upitao prodavača: ”Pošto su banane?”

Prodavač je odgovorio: ”Gospodine, banane su dvanaest, a jabuke deset dinara.”

U tom trenutku u prodavnicu je ušla žena i obratila se prodavaču riječima: ”Želim kilogram banana, kolika im je cijena?”

Prodavač je odgovorio: ”Banane su dva, a jabuke tri dinara.”

Žena je na to rekla: ”Hvala Allahu! Nisu skupe.”

Prisutni muškarac je pogledao u prodavača, a oči su mu bile crvene od srdžbe. I kada je htio da ga napadne, prodavač mu je namignuo i dao mu znak da malo sačeka. Zatim je spakovao ženi ono što je kupila i ona je otišla sretna i zadovoljna. Čuli su je kako idući govori: ”Hvala Allahu, moja djeca će se najesti.”

Nakon toga, prodavač je rekao čovjeku: ”Tako mi Allaha, nisam te prevario. Međutim, ova žena je moja komšinica, ona ima kod kuće četiri jetima, a odbija bilo čiju pomoć. I kad god sam želio da joj pomognem, ona to nije prihvatala. Razmišljao sam kako da pomognem njoj i njezinoj djeci, pa sam došao na ideju da joj smanjim cijenu svih proizvoda, tako da ona zadrži osjećaj da joj ne treba ničija pomoć niti sadaka.

Ja želim da činim dobročinstvo, jer volim ovakvu trgovinu sa Allahom i volim da tu ženu na ovakav način utješim. Ona dolazi jedanput sedmično i, tako mi Allaha, taj dan kada ona dođe da kupuje kod mene, moja zarada se umnogostruči i nafaka mi dolazi odakle se i ne nadam, jer sam pomogao i utješio ženu koja odgaja četiri jetima.”

Kada je čuo tu priču, čovjek je zaplakao, zatim je prišao prodavaču i poljubio ga u glavu zbog njegovog dobročinstva prema siromašnoj ženi i njezinoj djeci.

Uistinu, u pomaganju potrebnima, a posebno jetimima, krije se užitak koji osjećaju samo oni koji su to kušali.

13.02.2018.

✿ Mišljenje o samom sebi ✿

Sufjan b. Ujejne je rekao: "Neka nikoga od vas od dove ne odvraća to što o sebi zna, jer se Uzvišeni Allah odazvao i udovoljio dovi najgorem stvorenju, Iblisu, neka je na njega Allahovo prokletstvo, kada Ga je zamolio: ' Gospodaru moj, daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni '"! (Kur'an, El-Hidžr, 36.)

11.02.2018.

✿ Lice joj se zarumenilo ali se ipak osmjehnula ✿

Emotivno predavanje koje vrijedi poslušati.

11.02.2018.

✿ Istigfar ✿

Ovo je istigfar kojim ćeš obuhvatiti svaki svoj grijeh. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je ovu dovu na sedždi.
Allahu, oprosti mi sve grijehe moje, i male i velike, i prijašnje i kasnije, i javne i tajne!
Allahummagfir li zenbi kullehu dikkahu ve džillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alanijetehu ve sirrehu!
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُوَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

06.02.2018.

✿ Dobra djela od kojih NEĆEŠ imati koristi ✿


Stariji postovi