30.04.2017.

✿ Razmisljanje o Ibrahimu a.s. i njegovom ocu Azeru ✿

Zaista priča o Ibrahimu a.s. je pouka i inspiracija za sve ljude do Sudnjeg Dana.  Ono što je meni posebno interesantno u svoj toj priči jeste odnos Ibrahima a.s. prema ocu. Zaista velika pouka za sve nas, a pogotovo one koji imaju očeve ili majke koji ne prihvataju Istinu ili čak zabranjuju slijeđenje Istine svojoj djeci.
 
Poznato je da je njegov otac klesao kipove u koje je njegov narod vjerovao. A Ibrahim je bio monoteista, pozivao je i oca i svoj narod u vjerovanje u Jednog i Jedinog Gospodara. Ali nailazio je na odbijanje pa čak i prijetnje kamenovanjem.

A kada Ibrahim reče svome ocu Azeru: "Zar kumire smatraš bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi."

Ono što je meni posebno  fascinato je način na koji  Ibrahim a.s.a razgovara  i poziva  svoga oca u jedinu ispravnu vjeru, u želji da ga sačuva vječne vatre. I razmišljam kako bi ja ili kako mi reagujemo kad te roditelj ili neko kome želiš hajr napadne ili odbije.

"O babuka moj, zašto se klanjaš onome koji nit čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?
O babuka moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ću te na pravi put uputiti;
o babuka moj
, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;
o babuka moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug”

Obraćao mu se riječima punim ljubavi, pažnje i brige želio je da se spasi velike patnje, da bude od stanovnika Dženenta. Dozvao ga je riječima "O babuka moj", tepao mu je i umiljavao mu se samo da dopre do njegovog srca i do njegovog razuma,  ali i pored toga njegov otac nije želio prihvatiti njegov poziv pa mu je čak i prijetnje upućivao:


“Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!”

Ovdje prestaje ibrahimovo a.s. raspravljanje ali i dalje ne odlazi srdit od svog oca već blago i milostivo mu se obraća:

 “Mir tebi!” – reče Ibrahim. “Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.”

Dalje znamo da je Ibrahim a.s. bačen u vatru i tada je njegov otac Azer uvidio ko je Ibrahim i ko je njegov Gospodar, ali je umro kao nevjernik   Lijep opis događaja oko bacanja u vatru i reakcija Ibrahimovog oca kad je vidio da mu vatra ništa ne može:

29.04.2017.

✿ Pitali su je ✿

Upitaše beduinku koja sredstva koristi za uljepšavanje pa odgovori
- Za svoje usne koristim istinu makar mi i gorka bila
- za svoj glas koristim namaz, učenje Kur'ana i zikr,
- za oči koristim samilost, sažaljenje i obaranje pogleda,
- za ruke dobročinstvo koliko mogu,
- za stas koristim ustrajnost,
- za srce ljubav u ime Volim Allaha,
- kad me muž pogleda usrećim ga,
- kad mi nešto naredi poslušam ga, osim ako se radi o grijehu,
- kad je odsutan čuvam njegov imetak i čast,
- moja sreća je u tome što znam da me Allah motri.
Shvatila sam koja prava kod mene ima moj Gospodar, a koja muž i svakom dajem njegovo pravo. ☝️

25.04.2017.

✿ Danas je dan ✿

Danas je dan kada treba doviti, i noć koju treba iskoristiti. Jer sutra je možda već drugo prebivalište. Sutra će možda plakati oni koji su se s tobom smijali, a smijati se oni koji  su zavist i zlobu iskazivali. Danas, ne sutra ili kasnije. Danas je dan koji je možda posljednji od prolaznih dana, a sutra je možda prvi dan od vječnih. Sutra je možda put duži i teži od svih koje si prošao. Put je dug a opskrba slaba. Pa opskrbu svoju povećaj istigfarom i nadom...nadom u milost najmilostivijeg. I u amanet ostavi samo ono što ćeš na mizanu dobrih djela već sutradan sigurno naći.
Gospodaru naš, oprosti meni, roditeljima mojim i svim vjernicima. Pređi preko loših postupaka naših, uvećaj naša dobra djela a loša djela sakrij i na Sudnjem danu kao što si nam ih sakrio i na ovome svijetu. Oprosti mi Gospodaru moje grijehe kao što sam i ja Tebe radi, oprostio onima koji su prema meni nepravdu činili. Gospodaru, nadoknadi svima onima koje sam namjerno ili nenamjerno povrijedio i oprosti i njima njihove grijehe i sastavi nas u Džennetu na Dan obećani.
Zaista, Ti si onaj koji sve grijehe oprašta i mimo Tebe mi  drugog  Zaštitnika nemamo, pa ako nam Ti ne oprostiš - ko je taj ko će nam oprostiti? Kod koga drugog da utočište tražimo?
O Ti, koji si poslao svoga poslanika da nas izvede na svejtlo, daj nam svoje svjetlo nad Dan kada će noć najcrnja biti, i učvrsti nas riječju istine na dan kada usta i jezici zanijeme.
Amin ya rabbel alemin.

24.04.2017.

✿Ne spavaj dok se ne pobrineš za 4 stvari✿

24.04.2017.

✿ Kada pomisliš da ti je najteže... ✿

23.04.2017.

✿ Put ka oprostu milostivog Gospodara ✿

Put ka oprostu Milostivog Gospodara Put ka oprostu Milostivog Gospodara

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Znaj, dragi brate, da put ka Allahu ima svoje osnove i pravila.  Osim toga bitna je stvar da su oni koji putjuu ka oprostu Milostivog Gospodara, ljudi koje je Allah posebno odabrao među svojim stvorenjima. Kaže Uzvišeni: "Zatim smo dali da Knjigu poslije naslijede oni Naši robovi koje smo odabrali; bit će onih koji će prema sebi nasilje učiniti, bit će onih umjerenih, bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim doblim djelima druge nadmašiti - a to je velika blagodat." Kuran, 35:32
PREUZMI KNJIGU

21.04.2017.

✿ Allah će trud vaš vidjeti ✿

I reci: "Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti." (Et-Tevba, 105)

20.04.2017.

✿ Ideje za dobro djelo ✿

Ni jedno dobro  djelo nije malo ako ga Allah primi, pa trudimo se da imamo što više dobrih djela a posebno onih koji će ostati nakon nas i za koja će nam nagrada teći do Sudnjeg Dana.

1. Kupi i pokloni biblioteci, džamiji ili nekom udruženju Kur'an ili neku drugu islamsku knjigu.

2. Učestvu u gradnji džamije. Onaj ko je u mogućnosti (fizički) može kupiti i odnijeti 20-30 blokova koji se koriste za izgradnju džamije. Na taj način ugradio si trajni hajr i trajnu sadaku.

3. Stipendiraj sam ili sa svojim prijateljima učenika slabijeg imovinskog stanja.

4. Plati mjesečnu užinu siromašnoj djeci, jednom ili ako si u mogućnost za više njih.

5. Plati račun za  vodu ili struju za džamiju u svom džematu.

6. Svaka  džamija ima abdesthanu, kupi par peškira i papuča koje će koristiti klanjačima prilikom uzimanja abdesta.

7. Učestvuj u kupovini usisivača za potrebe džamije. Ili ako si u mogućnosti kupi sam jedan usisivač i pokloni ga džematu..

8. Učestvuj finansijski u izgradnji puta, mosta, ili javne česme.

9. Učestvuj finansijski u printanju i podjeli islamskih letaka i brošura.

10. Učestvuj u čišćenju džamijskog dvorišta, mezarja ili svoje ulice. Imaš dobro djelo a postaknut ćeš nekoga još na hajr.

17.04.2017.

✿ Kako je samo tvoje srce grubo ✿

15.04.2017.

✿ Lijep život ✿

Bilježi imam Tirmizi od Ebu Hurejre: „Kada je objavljen ajet: Zatim ćete toga dana, sigurno, za sladak život biti pitani, ashabi rekoše: 'Za kakav sladak život ćemo biti pitani, Allahov Poslaniče? Jedemo samo datule i pijemo vodu, neprijatelj nam je stalno za petama, a naši mačevi o ramenima.' On reče: 'I za to ćete biti pitani.'
Dakle, par datula i gutljaj hladne vode smatraju se velikim blagodatima i lagodnim životom za koji će čovjek biti pitan na Sudnjem danu!
Gospodaru oprosti nam i daj da budemo od onih koji se Tebe sjećaju i Tebi zahvaljuju.


Stariji postovi