28.03.2017.

✿ Šejtanova vojska ✿

26.03.2017.

✿ Često sjećanje na smrt je lijek za dunjalučke prohtjeve ✿

Poznati halifa iz dinastije Emevija Omer ibn Abdulaziz govorio je jednom prilikom o smrti i, između ostalog, rekao: ”Zaista se stanovnici kabura u svojim grobovima kaju zbog onoga što su propustili od dobrih dijela dok su bili živi, i zaista stanovnici dunjaluka čekaju smrt i nemilice upropaštavaju ono zbog čega se umrli kaju. Niti se mrtvi mogu vratiti na dunjaluk da nadoknade ono što su propustili, niti živi uzimaju pouku od onih koji su kabure nastanili iako ih ista sudbina čeka.”…

21.03.2017.

✿ Allahovo obećanje je istina ✿

"Obožavajmo Allaha kao što nam je naredio, a Allah će nas opskrbiti kao što je obećao"

21.03.2017.

✿ Vrijednost traženja oprosta - ISTIGFAR ✿

21.03.2017.

✿ O Allahovi robovi budite braća ✿

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu: ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cjedilu, ne laže ga, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje! – pa je pokazao na svoja prsa tri puta.Dovoljno je zla čovjeku da omalovaži svoga brata muslimana. Muslimanu su zabranjeni krv, imetak i čast drugog muslimana! (Bilježi Muslim, 2564.)

19.03.2017.

✿ Kako povećati dobra djela ✿

Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., prenosi se da je pripovjedao: Rekao je jedne prilike Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: „Šta mislite o tome da vas podučim onome što pokriva grijehe a povećava hasenate (dobra djela)“ Ashabi odgovoriše: – Svakako, ja Resulallah! – On nastavi: „Uzimanje abdesta; vasi koraci na putu do džamije, zatim poslije jednog namaza sačekati drugi namaz. Nema ni jednog od vas koji iz kuće izadje pod abdestom pa dode u džamiju i klanja sa muslimanima, za imamom, pa onda sačeka slijedeći namaz, a da meleci za njega / nju neće moliti: Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se! (Ibn Hibban, 127/2)

18.03.2017.

✿ Kako prepoznati sihirbaza ✿

Poznavanje znakova, osobina i sifata crnih magova, sihirbaza i vračara je veoma bitna stvar u životu, jer se samo na taj način možemo sačuvati šerra i zla kojeg nam mogu nanijeti ljudi koji se bave sihrom i crnom magijom.
Kako prepoznati sihirbaza (PDF format) DOWNLOAD

18.03.2017.

✿ Kakva je tvoja sedžda? ✿

17.03.2017.

✿ Desetorica ashaba kojima je obećan Džennet ✿

Desetorica ashaba kojima je Poslanik saws za života obećao da će ući u Džennet:
1.  Ebu Bekr es-Siddik
2.  Omer ibn el-Hattab
3.  Osman ibn Affan
4.  Alija ibn Ebu-Talib
5.  Talha ibn Ubejdullah
6.  Zubejr ibn Avvam
7.  Abdurrahman ibn Avf
8.  Sa'd ibn Ebu Vekkas
9.  Ebu-Ubejde Amir ibn El-Džerrah
10. Se'id ibn Zejd

Da nas Allah učini komšijama u Džennetu sa ovim velikanima. Amin.

17.03.2017.

✿ Primjer lijepog završetka iz naše zemlje ✿

Molim Allaha da naš kraj bude ljepši od našeg završetka i de ne preselimo prije nego Allah s nama bude zadovoljan.


Stariji postovi