20.10.2019.

✿ Šije rafidije ✿Neki od razloga zbog kojih šiije (rafidije) nisu muslimani:

✿ zato što opisuju svoje imame svojstvima božanstvenosti;
✿ zato što obožavaju kaburove (turbeta) i upućuju dove mrtvima (evlijama);
✿ zato što smatraju Kur'an iskrivljenim;
✿zato što smatraju ashabe nevjernicima;
✿ zato što nazivaju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge bludnicama;
✿ zato što smatraju ubijanje i mučenje muslimana sunija dobrim djelom;
✿ zato što su ohalalili blud (mut'a brak).

→ "Gospodaru naš, nemoj okrenuti srca naša, kada si nam već na Pravi put ukazao!" (Ālu Imrān, 8)

Autor: Amir Smajić

20.10.2019.

✿ Sreća ili užitak? ✿

20.10.2019.

✿ Ko se krije iza Ahmedija? ✿

Odlična knjižica koja govori o jednoj od najgorih sekti koja se pripisala Islamu. Vijedi proćitati i upoznati se.


04.10.2019.

✿ Zavisno od cilja biva i brzina kretanja ✿

Zavisno od cilja biva i brzina kretanja

- kada govori o traženju opskrbe, Allah kaže: ''Hodajte'' (El-Mulk, 15);

- govoreći o namazu, Allah kaže: ''Požurite'' (El-Džum 'a, 9);

- kad govori o oprostu i Džennetu, Allah kaže: ''Potrčite'' (Alu Imran, 133) i ''Natječite se'' (El- Hadid, 21);

- kada se radi o Njemu i našem odnosu spram Njega, Allah kaže: ''Bježite Allahu'' (Ez-Zarijat, 50). tj. sklonite se kod Njega i oslonite se na Njega u svim vašim stvarima.

Almir Efendić

23.09.2019.

✿ Dova u namazu zbog koje će ti biti oprošteno ✿

23.09.2019.

✿ Kako sam vratio dugove ✿

Pravio sam kuću i prilično sam se zadužio. Posuđivao sam novac od bliže rodbine i ta cifra se popela na 70 hiljada KM. Požalio sam se svom šejhu: ”Šejh, ja radim non stop i borim se da te dugove vratim, ali ne ide.” Pa me je posavjetovao da često učim dovu: ”Allahumme-kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake.” (Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga, i učini me bogatim (neovisnim) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe)

Ovu dovu sam počeo često učiti na sedždi i za dvije godine sam vratio sav dug, a prije toga sam jedva sastavljao kraj sa krajem!

S predavanja Harmina Suljića, prof. / www.num.com
23.09.2019.

✿ Tvoja majka, doći će dan i nećeš je više vidjeti! ✿

23.09.2019.

✿ Priča o Hasanu Tufekčiću ✿

Da se ne zaboravi ko su nam neprijatelji!!

20.09.2019.

✿ Prelijepo i emotivno učenje Kur'ana ✿

20.09.2019.

✿ Jesam li se odužio majci? ✿


Stariji postovi