20.08.2018.

✿ Kako do Allahove milosti ✿

Sjedenje nakon propisanih (5 dnevnih) namaza, jedno je od najznačajnijih vremena u kojem se spušta Allahova milost, zato:
■ Nemoj žuriti sa ustajanjem
■ Izgovaraj:
- Subhanellah
- Elhamdulillah
- La ilahe illellah
- Allahu ekber
■ Traži oprosta od Gospodara u tom vremenu vrijednijem od zlata!

17.08.2018.

✿ Jekin - ubjeđenje ✿

14.08.2018.

✿ Priča jednog pokajnika ✿

09.08.2018.

✿ Ko može povesti ummet? ✿

06.08.2018.

✿ Kad Allah uzdigne svoga roba... ✿

27.07.2018.

✿ Uljepšaj svoje srce ✿

Kaže šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao:

“Onaj ko bude čuvao svoje vrijeme spominjući Allaha i učeći Kur'an, te se druži sa odabranim/dobrim ljudima, a kloni se dangubičara i loših osoba, njegovo srce će se proljepšati i smekšati.”

23.07.2018.

✿ Želiš Džennet - Prestani pušiti ✿

23.07.2018.

✿ 15 savjeta za zaštitu od šejtana ✿

21.07.2018.

✿ Savjeti Omera r.a. ✿

Omer r.a. je rekao:
"Svakom onom koji ostavi bespotreban govor, bit će data mudrost;
🌼Svakom onom koji ostavi suvišan pogled, bit će data smirenost u srcu;
🌼Svakom onom koji ostavi višak hrane, bit će data radost u namazu;
🌼Svakom onom koji ostavi pretjeran smijeh, bit će dato strahopoštovanje;
🌼Svakom onom koji ostavi suvišnu šalu, bit će dat lijep izgled;
🌼Svakom onom koji ostavi ljubav prema dunjaluku, bit će data ljubav prema ahiretu;
🌼Svakom onom koji ostavi zabavljanje tuđim greškama, bit će data sposobnost da koriguje svoje greške;
🌼Svakom onom koji napusti ispitivanje o Allahovom biću Uzvišenom, bit će data sigurnost od licemjerstva."
Ibnul-Qajjim rhm. "Priprema za dan povratka"

17.07.2018.

✿ Dova jednog beduina ✿

Jedne ramazanske noći, stoji beduin - okrenut prema kibli - pored Poslanikovog, s.a.v.s., kabura i poluglasno izgovara:

- Allahu moj, ovo je Tvoj Miljenik, ja sam Tvoj rob a šejtan je Tvoj neprijatelj.

- Ako mi oprostiš obradovat ćeš Svog Miljenika, spasiti Svog roba a rastužiti Svog neprijatelja!

- Ako mi, Allahu moj, ne oprostiš, rastužit ćeš Svog Miljenika, upropastiti Svog roba a obradovat Svog neprijatelja!

- Ti si, Allahu moj, plemenitiji od toga da Svog Miljenika rastužiš, Svog roba upropastiš a neprijatelja obraduješ!

Allahu moj, plemeniti Arapi bi, kada im umre prvak, stojeći na njegovom kaburu, oglašavali da oslobađaju svoje robove. Ovo je prvak svih svjetova, pa Te molim da mene, Svog griješnog roba, sada - dok stojim pored njegovog kabura - oslobodiš džehennemske vatre!


Stariji postovi